Aby móc podjąć pracę w charakterze służby informacyjnej/porządkowej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, osoba musi posiadać stosowne uprawnienia, wydawane przez uprawnione do tego instytucje. 

 

M&T Group S.C. przy współpracy z Wielkopolskim Uniwersytetem Oświaty Pozaszkolnej [WUOP] oferuje państwu zarówno organizację, jak i uczestnictwo w tego typu szkoleniach, prowadzonych przez uprawnionych i doświadczonych instruktorów.

 

Kurs na służby informacyjne/porządkowe obejmuje szkolenie z zakresu bezpieczeństwa każdorazowo kończące się egzaminem. Zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze służby informacyjnej na imprezach masowych, co dokumentowane jest stosownym zaświadczeniem. Dokument ten respektowany jest na terenie całego kraju i uprawnia do pracy na każdej imprezie masowej, niewymagającej dodatkowego przeszkolenia.

 

Zdobycie takich uprawnień jest pierwszym i niezbędnym krokiem, aby rozpocząć karierę w zabezpieczaniu imprez masowych. Dlatego też nie warto zwlekać, aby takie uprawnienia nabyć i zainwestować w siebie.

 

Zainteresowanych zapisami na szkolenie prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 531-001-128

 

Zachecamy do zapoznania sie z:

  • regulaminem rekrutacji  

  • ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych